Lễ trao học bổng và phát tập cho học sinh nghèo hiếu học

579110 282019478597410 1169801027 n

Lễ trao học bổng và phát tập cho học sinh nghèo hiếu học của chương trình học bổng Miền Đông báo Tuổi Trẻ